Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Młodzieżowy Dom Kultury

Przedzamcze 11/15, 87-100 Toruń

 

Budżet

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (https://tcuw.torun.pl/bip,8.html).

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 550
Utworzono dnia: 08.06.2016

Historia publikacji

  • 09.05.2022 15:39, Administrator
    Edycja strony: Budżet
  • 09.05.2022 15:35, Administrator
    Edycja strony: Budżet
  • 09.05.2022 15:33, Administrator
    Edycja strony: Budżet