Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Młodzieżowy Dom Kultury

Przedzamcze 11/15, 87-100 Toruń

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej.

Wstęp :

Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mdktorun.naszbip.pl

Dane teleadresowe placówki:

Młodzieżowy Dom Kultury

87-100 Toruń

Ul. Przedzamcze 11/15

Tel. 56 622 14 77

e-mail mdk@mdktorun.pl

data publikacji strony internetowej: 08.06.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.02.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub włączeń :

 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • administratorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczane na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona  posiada następujące ułatwienia

 • podwyższony kontrast ( czarne tło, białe litry)
 • możliwość powiększenia liter

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 01-03-2021 r.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Pluta-Gromadzka

e-mail kadry@mdktorun.pl

telefon: +48 665 637 136

tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu  zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Młodzieżowy Dom Kultury  w Toruniu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Młodzieżowy Dom Kultury  w Toruniu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku placówki prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Przedzamcze, prowadzą do niego 2 schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Placówka nie posiada miejsc parkingowych.
 3. Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu jest pełniący dyżur portier.
 4. Budynek jest wielokondygnacyjny,  na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz o szerokości powyżej 0,8 metra. Budynek nie posiada windy.
 5. Brak toalet przystosowanych  dla osób niepełnosprawnych .
 6. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku.
 7. Brak pętli indukcyjnych.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 9. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Placówka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

 

 

:

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 456
Utworzono dnia: 09.03.2021

Historia publikacji

 • 09.03.2021 16:04, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 09.03.2021 16:03, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 09.03.2021 16:00, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności